Katastrofalna powódź na Dnieprze

6 czerwca 2023 roku o godzinie 2:50 zapora powstrzymująca wody Dniepru na wysokości Nowej Kachowki uległa zniszczeniu. Wody Zbiornika Kachowskiego w niekontrolowany sposób zaczęły spływać do Morza Czarnego zalewając dolny odcinek doliny Dniepru i znajdujące się w nim miejscowości. Prawdopodobną przyczyną katastrofy były celowe działania armii rosyjskiej.

Obszar katastrofy obserwowały satelity. 9 czerwca nad terenem zalanym przez Dniepr przeleciał amerykański satelita Landsat-9. Jego starszy brat (Landsat-8) obserwował ten sam teren 8 dni wcześniej, 1 czerwca 2023. Szczęśliwie w obydwu terminach niebo było bezchmurne, co pozwoliło uzyskać dobrej jakości dane. Poniższe grafiki opracowałem właśnie na bazie obserwacji z satelitów Landsat. Dowiedz się więcej o tych fantastycznych instrumentach!

Zdjęcia nie przedstawiają świata w rzeczywistych barwach. Celowo. Wykorzystałem wyłącznie informacje zebrane w podczerwieni – zakresie promieniowania nie dostępnym dla naszych oczu (2220 nm,1650 nm i 865 nm). Podczerwień ma tę fantastyczną właściwość, że jest silnie pochłaniana przez wodę i równie znacząco odbijana przez rośliny. W efekcie tereny zalane wodą, czy choćby nawet podmokłe, doskonale zaznaczają się na obrazie, wyraźnie kontrastując z pokrytym roślinnością otoczeniem (na obrazkach kolory szare i żółte).

(Uwaga techniczna: nazwy miejscowości zaczerpnąłem z Google Earth; niestety nie dysponuję polskimi wariantami nazw każdej z wymienionych lokalizacji; z góry więc przepraszam za językowy bałagan wszystkich, którym utrudnia on oczytanie treści zdjęć).

  • Satelita: Landsat-8 i Landsat-9, instrument: OLI
  • Obserwacja: 1 czerwca i 9 czerwca 2023
  • Dane źródłowe: US Geological Survey
  • Pamiętaj o prawach autorskich! :)
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Dolny odcinek Dniepru, poniżej Nowej Kachowki. Białe kwadraty wskazują obszary, które zobaczysz poniżej w powiększeniu.  Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelity Landsat-9 z 9 czerwca 2023. Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Dolny odcinek Dniepru, poniżej Nowej Kachowki, obserwowany przez satelitę Landsat-8 w dniu 1 czerwca 2023, przed zniszczeniem tamy w Nowej Kachowce. Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Dolina rzeki Igulec, dopływu Dniepru, zalana w czasie powodzi na Dnieprze spowodowanej wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelity Landsat-9 z 9 czerwca 2023.  Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Dolina rzeki Igulec, dopływu Dniepru obserwowana przez satelitę Landsat-8 w dniu 1 czerwca 2023, przed zniszczeniem tamy w Nowej Kachowce. Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Okolice Nowej Kachowki obserwowane trzy dni po wysadzeniu zapory na Dnieprze przez Rosjan. Obserwacja satelitarna satelity Landsat-9 z 9 czerwca 2023. Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Okolice Nowej Kachowki obserwowane przez satelitę Landsat-8 w dniu 1 czerwca 2023, przed zniszczeniem tamy na Zbiorniku Kachowskim. Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Okolice ujścia rzeki Igulec do Dniepru 1 czerwca 2023 roku, przed wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce. Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Okolice ujścia rzeki Igulec do Dniepru 9 czerwca 2023 roku, po wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce. Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat.
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelity Landsat-9 z 9 czerwca 2023. Pełna rozdzielczość | Copyright
Powódź na Dnieprze spowodowana wysadzeniem przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Zbiorniku Kachowskim 6 czerwca 2023 roku, obserwacja satelitarna satelitów serii Landsat. Andrzej Kotarba
Końcowy odcinek Dniepru obserwowany przez satelitę Landsat-8 w dniu 1 czerwca 2023, przed zniszczeniem tamy w Nowej Kachowce. Pełna rozdzielczość | Copyright