Prawa autorskie

Publikowane na tej stronie materiały, o ile nie zaznaczono inaczej, mają charakter autorski. Dotyczy to m.in. tekstów, grafik, infografik, zdjęć satelitarnych. Co to oznacza? Przede wszystkim: utwory te są chronione prawem autorskim („copyright”). Możesz je czytać/ oglądać, oraz przetwarzać – ale wyłącznie na użytek własny. Bez zgody autora nie masz prawa np. do publicznego odtwarzania i rozpowszechniania tych treści. Po szczegóły odsyłam do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

Zdjęcia satelitarne – tu dodatkowy komentarz. Część zdjęć, które prezentuję (zwłaszcza te w dziale „Polska z orbity”) to również opracowania autorskie. Punktem wyjścia są surowe dane publikowane przez różne podmioty, m.in. Służbę Geologiczną Stanów Zjednoczonych, czy program Copernicus Unii Europejskiej. Dostęp do tych danych ma każdy i są one bezpłatne. Ale forma, w jakiej są udostępniane u źródła znacząco różni się od tego, co widzisz na tej stronie. Surowe dane to rzędy kolumn i wierszy wypełnionych cyferkami. Zamieniam je w grafikę, dobieram odpowiednią kolorystykę, by ukazać to, co chcę zaakcentować. Słowem, nie znajdziesz tych zdjęć nigdzie indziej. Zgodnie z polityką dostawców danych stosownie oznaczam źródło danych. Niemniej efekt końcowy („wizualizacja danych”) to już moje autorskie działanie. Pamiętaj o tym, gdy zdecydujesz się bez mojej zgody umieszczać moje grafiki na swoje stronie czy gdzieś w mediach społecznościowych.

Chcesz wykorzystać moje materiały? Skontaktuj się ze mną: kontakt@czarneswiatlo.pl.

Szanuj twórczość, nie kradnij ;)