Tatry z perspektywy radaru

Radarowa obserwacja Tatr, wykonana za pomocą satelity Sentinel-1A. Dane źródłowe: Copernicus Sentinel 2022. Copyright: A.Z. Kotarba
.

Radarowa obserwacja Tatr wykonana przez satelitę Sentinel-1A. Zdjęcie jest obrócone o 90 stopni – północ jest po prawej stronie (celowo).

Radary obrazujące powierzchnię Ziemi nie patrzą nigdy w dół, prosto pod siebie (w nadir). Obserwacji dokonują patrząc w bok – w prawo, lub lewo. W rezultacie spoglądają na teren pod pewnym kątem – tym większym, im dalej od trasy przelotu satelity (od 25 do 45 stopni w przypadku Sentinela-1).

Specyficzna dla radaru technika obserwacji wprowadza do zobrazowań efekt perspektywy. Szczególnie dobrze widać to w obszarach górskich. Powyższe zdjęcie prezentujące Tatry jest doskonałym przykładem. Stoki eksponowane w kierunku satelity widoczne są bardzo wyraźnie, podczas gdy stoki o przeciwnym nachyleniu jakby… zniknęły. Efekt perspektywy „skrócił” je do kilku pikseli.

Właśnie dlatego obróciłem zdjęcie od 90 stopni. Gdyby północ była „u góry”, odczytanie biegu dolin i grzbietów byłoby już nieco trudniejsze. Nie wierzysz? Obróć zdjęcie i sprawdź :)