Zdjęcia satelitarne za darmo i dla każdego

Satelity Sentinel

Dane z satelitów Sentinel europejskiego programu Copernicus można znaleźć pod adresem:

https://scihub.copernicus.eu/dhus

Archiwum oferuje dane misji Sentinel-1 (radar), Sentinel-2 (optyczne 10-60 m/piksel) i Sentinel-3 (optyczne, zakresie widzialny i podczerwień, aż termalną; rozdzielczość 300-1000 m/piksel). Osobie zaczynającej przygodę z obrazami satelitarnymi polecam w pierwszej kolejności dane misji Sentinel-2. Archiwum dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników (procedura rejestracji jest bezpłatna).

Satelity Landsat

Dane z satelitów amerykańskiej serii Landsat dostępne są m.in. pod adresem:

https://earthexplorer.usgs.gov/

Archiwum oferuje dane wszystkich satelitów serii, wszystkich sensorów jakie na pokładzie satelitów Landsat były instalowane. Najnowsze satelity tej rodziny (Landsat-8 i -9) mają na pokładzie instrument obrazujący OLI (OLI II w przypadku Landsata-9). Sugeruję zacząć od tych danych. W tym celu na podanej stronie w menu po lewej stronie, w zakładce „Data Sets” należy wybrać Landsat > Landsat Collection 2 Level-1 i wybranego satelitę. Archiwum dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników (procedura rejestracji jest bezpłatna).

Satelity Meteosat i MetOp

Dane z europejskich satelitów meteorologicznych Meteosat i MetOp można znaleźć pod adresem:

https://eoportal.eumetsat.int/

Po zalogowaniu wybieramy ikonę Data centre, czyli dostęp do pełnego, wieloletniego archiwum danych z misji zarządzanych przez EUMETSAT, w tym Meteosat, Metop. Dalszy wybór danych wymaga już pewnego obeznania w charakterystyce danych meteorologicznych. Jeśli chcemy zobaczyć surowe obrazki Meteosata, na liście „Products” wybieramy „High rate SEVIRI Level 1.5 Image data – MSG – 0 degree’. Archiwum dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników (procedura rejestracji jest bezpłatna).

Fotografie ze stacji kosmicznej

Cyfrowe fotografie, wykonywane przez astronautów na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) dostępne są pod adresem:

https://eol.jsc.nasa.gov/

Strona nie wymaga logowania. Dostępne są zdjęcia ze wszystkich ekspedycji na ISS, jak również wszystkich misji wahadłowców kosmicznych USA. Problemem w wyszukiwaniu zdjęć dla konkretnego regionu może być to, że większość zdjęć nie ma przypisanej informacji o współrzędnych sfotografowanych regionów. Archiwum zawiera m.in. zdjęcia wykorzystywane do opracowywania tzw. „timelapse” – patrz poniżej.